Simson ServiceNet yleiset takuuehdot

Takuu on voimassa vain silloin, kun alkuperäinen lasku tai kuitti (josta näkyy ostopäivä, tuotetyyppi ja myyjä) esitetään yhdessä viallisen tuotteen kanssa takuuajan sisällä. Maahantuojat ja valtuutetut huoltoliikkeet pidättävät itsellään oikeuden kieltäytyä takuuhuollosta, mikäli yllä mainittuja asiakirjoja ei voida esittää tai jos vaaditut tiedot ovat epätäydelliset tai epäselvät. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteen tyyppi- tai sarjanumeroa on muutettu, se on poistettu, irrotettu tai tehty epäselväksi.

Voidaksenne välttää, että tuotteeseen tai lisävarusteisiin tallennetut tiedot kärsivät tai katoavat / poistuvat, on ne siirrettävä ennen kuin tuote luovutetaan takuuhuoltoon.

Takuu ei kata:

Tarkistus ja kuljetuskustannuksia tapauksissa, joissa on selvä käyttövirhe.

Takuu ei kata myöskään seuraavia tapauksia:

 • normaalista kulumisesta johtuva määräaikaishuolto ja korjaus tai osien vaihtaminen
 • kulutushyödykkeet (komponentit, jotka yleensä on vaihdettava säännöllisin väliajoin tuotteen eliniän aikana, kuten ei uudelleenladattavat paristot, mustepatruunat, piirtimet, polttimot yms.)
 • viat tai vauriot, jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai käsittelystä tavalla, joka ei vastaa normaalia henkilökohtaista tai kotikäyttöä
 • tuotteessa ilmenevät viat tai muutokset, jotka johtuvat
  • väärinkäytöstä mukaan lukien:
   • käsittely, josta on seurauksena fyysisiä vikoja, kauneusvirheitä tai pinnan vaurioituminen tai muutoksia laitteeseen tai nestekidenäyttöjen vioittuminen
   • tuotteen käyttö muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen tai maahantuojan suosittelemaa käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden vastaisesti
   • tuotetta ei ole huollettu maahantuojan antamien asianmukaisten huolto-ohjeiden mukaan
   • tuotteen asentaminen tai käyttö tavalla, joka on ristiriidassa asennuspaikassa tai käyttömaassa voimassa olevien lakien tai teknisten standardien tai turvallisuusstandardien kanssa
  • virusten aiheuttamat viat tai laitteen käyttö ohjelmistolla, joka ei ole tullut laitteen mukana, tai väärin asennettu ohjelmisto
  • järjestelmien kunto tai viat järjestelmissä, joiden kanssa tuotetta käytetään ja jotka ovat muita kuin tätä tuotetta varten suunniteltuja tuotteita
  • tuotteen käyttö lisävarusteiden, oheislaitteiden tai muuntyyppisten ja -tasoisten tuotteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan standardien mukaisia
  • valtuuttamattoman huoltoliikkeen tai myyjän tekemät korjaukset tai korjausyritykset
  • säädöt tai muutokset, jotka on tehty ilman maahantuojan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta mukaan lukien:
   • tuotteen muunteleminen tai muuttaminen sen nostamiseksi ohjekirjassa kuvattua tavanomaista laatua korkeampaan luokkaan tai
   • tuotteen muuntelu niin että se noudattaa kansallisia tai paikallisia teknisiä tai turvallisuusstandardeja maissa, jotka eivät kuulu niihin maihin, joita varten tuote on alun perin suunniteltu ja valmistettu
  • laiminlyönnit
  • onnettomuudet, tulipalo, nesteet, kemikaalit, muut aineet, tulva, tärinä, liika kuumuus, väärä tuuletus, syöksyvirrat, liian suuri tai väärä tulojännite, säteily, sähköstaattiset purkaukset mukaan lukien salama, muut ulkoiset voimat ja iskut.

Jos sinulle jäi kysyttävää laitteesi takuuhuollosta, ota yhteyttä toimipisteeseemme Helsingissä.

Simson ServiceNet Oy

Simson ServiceNet on osaava ja kokenut elektroniikkaan keskittynyt huoltoliike.

Yhtiö on perustettu vuonna 2007 Elfa Elektroniikan, Suomen Huoltopalvelun ja Telehuolto Niinimaan entisestä henkilökunnasta. Teknikkomme ovat pitkän linjan ammattilaisia ja omaavat laajan kokemuksen lähes kaikista viihde-elektroniikan tuoteryhmistä.

Toimipisteen aukioloajat: ma-pe 9:00-16:00.